หน้าหลัก ธุรกิจ สอนมือใหม่สร้างธุรกิจ จัด...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองและดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง ประหยัดเวลาและเงินที่จะต้องเสียไปในการลองผิดลองถูกในการทําธุรกิจ เข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่จําเป็นในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนหรือผู้ที่เคยทําธุรกิจหรือซื้อขายสินค้ามาก่อนบ้างแล้วในการเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการจัดตั้งเป็นบริษัทและการบริหารดําเนินงานบริษัทให้เจริญรุ่งเรือง
รายละเอียด

   คอร์สนี้จะสอนให้ท่านสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจของท่านเองได้โดยไม่ยาก วีดีโอนี้สอนทุกแง่มุมที่ท่านจําเป็นต้องรู้และเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การดําเนินงาน การบริหารและจัดการธุรกิจโดยไม่ผิดพลาด หลักสูตรนี้จะลงลึกถึงรายละเอียดที่จําเป็น แม้คุณอาจจะมีแค่แนวคิด หรืออาจจะมีสินค้าและบริการอยู่แล้วแต่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ จัดตั้งบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมถึงการสร้างโรงงาน การขายสินค้าทั้งในประเทศ ทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์และการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ท่านไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูก เป็นการเตรียมท่านให้พร้อมทั้งด้านแนวคิด กรอบความคิด ความเข้าใจ และการลงมือทําได้จริง เป็นการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและได้ช่วยเหลือให้หลายๆคนได้ก่อตั้งธุรกิจจนประสบความสําเร็จและบริหารธุรกิจจนร่ํารวยเช่นกัน

   เนื้อหาในรายละเอียดจะครอบคลุมตั้งแต่การให้แนวคิดและวิธีการเลือกหาสินค้าและบริการมาขาย การพิจารณาความเป็นไปได้ของสินค้าและบริการแต่ละชนิดที่จะนํามาขาย/ทําตลาด หลักในการกําหนดราคาขาย คุณค่าของสินค้าและบริการ การหาเงินลงทุน รายละเอียดและการทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการทําธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ความรู้ด้านภาษีและการบริหารภาษี การทําบัญชี กระบวนการขายและทักษะการปิดการขาย การบริหารบริษัท/หน่วยธุรกิจของท่าน ข้อคิดข้อควรระวังต่างๆและเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถประหยัดเงินและประหยัดเวลาที่จะเสียไปในลองผิดลองถูกเองและยังเปิดโอกาสให้ท่านพบได้พบโอกาสและไอเดียใหม่ๆในการทําธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทําธุรกิจมากก่อนและผู้ที่มีประสบการณ์ขายสินค้าและบริการมาบ้างแล้วและต้องการจะขยายธุรกิจหรือต้องการจัดตั้งเป็นบริษัทฯ นิติบุคคล

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
สอนมือใหม่สร้างธุรกิจ จัดตั้งบริษัท และบริหารธุรกิจให้ร่ํารวยยั่งยืน
฿ 4,000
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2563 ค่ะ