Interests
avatar

ธนวัฒน์ ฝอยจันทร์

2
4.4
0
  • ประสบการณ์ทํางานด้านออกแบบกราฟิกกว่า 10 ปี
  • จบการศึกษาทั้งป.ตรี และป.โท สาขานิเทศศิลป์มาโดยตรง
  • เจ้าของช่องยูทูปและเฟซบุ๊คแฟนเพจ "zero2graphic - Graphic Design Tutorials"
ธนวัฒน์ ฝอยจันทร์
Courses: 2
Rating: 4.4
Followers: 0

ธนวัฒน์ ฝอยจันทร์

ABOUT
  • ประสบการณ์ทํางานด้านออกแบบกราฟิกกว่า 10 ปี
  • จบการศึกษาทั้งป.ตรี และป.โท สาขานิเทศศิลป์มาโดยตรง
  • เจ้าของช่องยูทูปและเฟซบุ๊คแฟนเพจ "zero2graphic - Graphic Design Tutorials"
TOP COURSES
Loading...
Loading...