Interests
avatar

บุญภินิตย์ แสงสุวรรณ

0
0
0
 • จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ได้รับทุนผลงานศิลปะจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • เป็นศิลปินรับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในงานเชียงใหม่จัดวางสังคม
 • งานปั้นภูเขาหินรอบอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลงานประติมากรรมนูนสูง แดนสุขาวดี สหฟาร์ม
 • ร้านอาหาร Fairy Door@Rainhill 47
 • ปั้นน้ําตกหินเทียม ตกแต่งสวนให้กับร้านอาหารและที่พักอาศัย
บุญภินิตย์ แสงสุวรรณ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

บุญภินิตย์ แสงสุวรรณ

ABOUT
 • จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ได้รับทุนผลงานศิลปะจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • เป็นศิลปินรับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในงานเชียงใหม่จัดวางสังคม
 • งานปั้นภูเขาหินรอบอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลงานประติมากรรมนูนสูง แดนสุขาวดี สหฟาร์ม
 • ร้านอาหาร Fairy Door@Rainhill 47
 • ปั้นน้ําตกหินเทียม ตกแต่งสวนให้กับร้านอาหารและที่พักอาศัย
TOP COURSES

No Related Course