Interests
avatar

บุญฑริกา สุวรรณวุฒิวัฒน์

0
0
0
  • เจ้าของสตูดิโอ Yogaboonny พระราม 2
  • วิทยากรด้านโยคะ ของกรมพลศึกษา
  • จัดอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันกับโยคะ
  • สอนโยคะให้ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ตามโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่ง
  • สอนโยคะให้กับกลุ่มพนักงานบริษัทต่าง ๆ
บุญฑริกา สุวรรณวุฒิวัฒน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

บุญฑริกา สุวรรณวุฒิวัฒน์

ABOUT
  • เจ้าของสตูดิโอ Yogaboonny พระราม 2
  • วิทยากรด้านโยคะ ของกรมพลศึกษา
  • จัดอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันกับโยคะ
  • สอนโยคะให้ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ตามโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่ง
  • สอนโยคะให้กับกลุ่มพนักงานบริษัทต่าง ๆ
TOP COURSES

No Related Course