Interests
avatar

โค้ชรัชชี่ และ ครูฮิวโก้

0
0
0
  • โค้ชรัชชี่และครูฮิวโก้ สองคู่หูอารมณ์ดี ที่มีประสบการณ์ปลูกแคคตัส มายาวนานกว่า 20 ปี
  • ผู้ก่อตั้งเพจและช่องยูทูป ภายใต้ชื่อ cactus cafe thailand เพื่อสร้างเป็นกลุ่มสังคม ของคนที่รักแคคตัส (กระบองเพชร)
  • รับปรึกษาปัญหาการเลี้ยงแคคตัส ให้กับสมาชิกแฟนเพจ ทั้งในรูปแบบคลิปความรู้ คลิปตอบปัญหา มากกว่า 50 คลิป
  • จัดสอน คอร์สเรียนนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดสอนมากถึง 6 รุ่น มีผู้เรียนรวมทุกรุ่น มากกว่า 300 คน
โค้ชรัชชี่ และ ครูฮิวโก้
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

โค้ชรัชชี่ และ ครูฮิวโก้

ABOUT
  • โค้ชรัชชี่และครูฮิวโก้ สองคู่หูอารมณ์ดี ที่มีประสบการณ์ปลูกแคคตัส มายาวนานกว่า 20 ปี
  • ผู้ก่อตั้งเพจและช่องยูทูป ภายใต้ชื่อ cactus cafe thailand เพื่อสร้างเป็นกลุ่มสังคม ของคนที่รักแคคตัส (กระบองเพชร)
  • รับปรึกษาปัญหาการเลี้ยงแคคตัส ให้กับสมาชิกแฟนเพจ ทั้งในรูปแบบคลิปความรู้ คลิปตอบปัญหา มากกว่า 50 คลิป
  • จัดสอน คอร์สเรียนนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดสอนมากถึง 6 รุ่น มีผู้เรียนรวมทุกรุ่น มากกว่า 300 คน
TOP COURSES

No Related Course