Interests
avatar

จริยา พันธุ์ไชยา

0
0
0
  • มีประสบการณ์ด้านการทําขนมไทยมานานมากกว่า25ปี
  • เคยรับสอนทําขนมไทยนอกสถานที่
  • สอนทําขนมไทยให้กับผู้ที่ติดตามในเพจ
จริยา พันธุ์ไชยา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

จริยา พันธุ์ไชยา

ABOUT
  • มีประสบการณ์ด้านการทําขนมไทยมานานมากกว่า25ปี
  • เคยรับสอนทําขนมไทยนอกสถานที่
  • สอนทําขนมไทยให้กับผู้ที่ติดตามในเพจ
TOP COURSES

No Related Course