Interests
avatar

ชัยรัตน์ จักษุอินทร์

0
0
0
 • ประสบการณ์ 19 ปี
 • การนวดไทยจากหมอพื้นบ้าน
 • การนวดไทยจากกระทรวงสาธารณสุข
 • นวดแก้อาการ มรภ.สวนสุนันทา
 • การจัดปรับโครงสร้างกระดูก
 • การครอบแก้วบําบัดโรค
 • การตอกเส้นพื้นบ้าน
 • การนวดแก้กษัย
 • มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 และ 2
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์เสริมความงาม คริสติน่า
 • บ้านสุขภาพ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • โปโลคลับ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • บริษัทสยาม รัสเซีย
 • Healthy Home ตําแหน่งผู้จัดการร้าน
 • ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • ผู้ดําเนินกิจการ ลาซาลคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • อาจารย์สอนประจําศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บางนา (สุขุมวิท 105) ฯลฯ
 • สอนการนวดรักษาออฟฟิศซินโดรม
ชัยรัตน์ จักษุอินทร์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ชัยรัตน์ จักษุอินทร์

ABOUT
 • ประสบการณ์ 19 ปี
 • การนวดไทยจากหมอพื้นบ้าน
 • การนวดไทยจากกระทรวงสาธารณสุข
 • นวดแก้อาการ มรภ.สวนสุนันทา
 • การจัดปรับโครงสร้างกระดูก
 • การครอบแก้วบําบัดโรค
 • การตอกเส้นพื้นบ้าน
 • การนวดแก้กษัย
 • มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 และ 2
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์เสริมความงาม คริสติน่า
 • บ้านสุขภาพ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • โปโลคลับ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • บริษัทสยาม รัสเซีย
 • Healthy Home ตําแหน่งผู้จัดการร้าน
 • ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • ผู้ดําเนินกิจการ ลาซาลคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • อาจารย์สอนประจําศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บางนา (สุขุมวิท 105) ฯลฯ
 • สอนการนวดรักษาออฟฟิศซินโดรม
TOP COURSES

No Related Course