Interests
avatar

เกียรติรัตน์ จินดามณี

1
0
0
 • กรรมการผู้จัดการ บริษํทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด www.taokaemai.com
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนเถ้าแก่ใหม่ www.taokaemaischool.com
 • อาจารย์พิเศษเรื่องการปรับใช้ Demand และ Supply ในธุรกิจอสังหาฯบนโลกออนไลน์ โครงการ RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 16 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษโครงการ MBA ผู้ประกอบการ ม.รังสิต หัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์
 • วิทยากรพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • จัดคอร์สสัมมนา :จิตวิทยาการตลาดออนไลน์, มือใหม่หัดทําธุรกิจออนไลน์, 48 Hrs ทําธุรกิจจากศูนย์สู่แสน, หมัดเด็ด ปั้นนักธุรกิจเงินล้าน, เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสําอางออนไลน์, เปลี่ยนมนุษย์เงินเดือนเป็นเถ้าแก่ใหม่, เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสําอางออนไลน์
เกียรติรัตน์ จินดามณี
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

เกียรติรัตน์ จินดามณี

ABOUT
 • กรรมการผู้จัดการ บริษํทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด www.taokaemai.com
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนเถ้าแก่ใหม่ www.taokaemaischool.com
 • อาจารย์พิเศษเรื่องการปรับใช้ Demand และ Supply ในธุรกิจอสังหาฯบนโลกออนไลน์ โครงการ RE-CU JUNIOR รุ่นที่ 16 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษโครงการ MBA ผู้ประกอบการ ม.รังสิต หัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์
 • วิทยากรพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • จัดคอร์สสัมมนา :จิตวิทยาการตลาดออนไลน์, มือใหม่หัดทําธุรกิจออนไลน์, 48 Hrs ทําธุรกิจจากศูนย์สู่แสน, หมัดเด็ด ปั้นนักธุรกิจเงินล้าน, เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสําอางออนไลน์, เปลี่ยนมนุษย์เงินเดือนเป็นเถ้าแก่ใหม่, เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสําอางออนไลน์
TOP COURSES
Loading...