Interests
avatar

เภสัชกรหญิงนันทวดี พิทยาพิบูลพงศ์

0
0
0
 • จบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงที่เคยอ้วนมาตั้งแต่วัยรุ่น และเคยลองลดความอ้วนมาแล้วหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่อดอาหาร (diet) ทานยาลดความอ้วน หรือวันๆ ทานแต่เกาเหลา ทานแต่สลัดผัก หรือทานแต่ผลไม้ แต่ก็ไม่เคยผอมถาวร มีแต่เดี๋ยวอ้วน เดี๋ยวผอม และมีแนวโน้มที่จะอ้วนขึ้นตลอดเวลาทั้งๆ ที่กําลังควบคุมการทานอาหารอยู่
 • เคยติดอยู่ในวังวนของการลดความอ้วนและอดอาหารมานานกว่า 20 ปี
 • ได้ศึกษาและค้นพบวิธีลดความอ้วนโดยไม่ต้องอดอาหาร
 • เป็นเจ้าของสถาบันนวดลดความอ้วน Body Lift Up
 • เชี่ยวชาญในการลดความอ้วนด้วยหัตถบําบัด และใช้การปรับเปลี่ยนโภชนาการที่สมดุล ที่ไม่ใช่การอดอาหารหรือนับแคลอรี มาเป็นเวลานานกว่า 18 ปี
 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการลดความอ้วนด้วยโภชนาการที่สมดุล ช่วยเปลี่ยนมุมมองในการลดความอ้วนจากที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่ายมากๆ เห็นผลเร็ว และไม่โยโย่
 • เป็นนักเขียน มีผลงานหนังสือเกี่ยวกับการลดความอ้วน 2 เล่ม คือ "ผอมเลือกได้ No More Diet" ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 6, เล่มที่สอง "บอกลา ขาใหญ่" ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 2
เภสัชกรหญิงนันทวดี พิทยาพิบูลพงศ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

เภสัชกรหญิงนันทวดี พิทยาพิบูลพงศ์

ABOUT
 • จบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงที่เคยอ้วนมาตั้งแต่วัยรุ่น และเคยลองลดความอ้วนมาแล้วหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่อดอาหาร (diet) ทานยาลดความอ้วน หรือวันๆ ทานแต่เกาเหลา ทานแต่สลัดผัก หรือทานแต่ผลไม้ แต่ก็ไม่เคยผอมถาวร มีแต่เดี๋ยวอ้วน เดี๋ยวผอม และมีแนวโน้มที่จะอ้วนขึ้นตลอดเวลาทั้งๆ ที่กําลังควบคุมการทานอาหารอยู่
 • เคยติดอยู่ในวังวนของการลดความอ้วนและอดอาหารมานานกว่า 20 ปี
 • ได้ศึกษาและค้นพบวิธีลดความอ้วนโดยไม่ต้องอดอาหาร
 • เป็นเจ้าของสถาบันนวดลดความอ้วน Body Lift Up
 • เชี่ยวชาญในการลดความอ้วนด้วยหัตถบําบัด และใช้การปรับเปลี่ยนโภชนาการที่สมดุล ที่ไม่ใช่การอดอาหารหรือนับแคลอรี มาเป็นเวลานานกว่า 18 ปี
 • เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการลดความอ้วนด้วยโภชนาการที่สมดุล ช่วยเปลี่ยนมุมมองในการลดความอ้วนจากที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่ายมากๆ เห็นผลเร็ว และไม่โยโย่
 • เป็นนักเขียน มีผลงานหนังสือเกี่ยวกับการลดความอ้วน 2 เล่ม คือ "ผอมเลือกได้ No More Diet" ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 6, เล่มที่สอง "บอกลา ขาใหญ่" ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 2
TOP COURSES

No Related Course