Interests
avatar

เสน่หา ชูสันติ

0
0
0
  • เจ้าของไอเดียเค้กมะพร้าวไส้แตก
  • เจ้าของร้าน Bakery Mind ร้านขนมที่ทําเกี่ยวกับมะพร้าว ได้รับความนิยมโดยได้ออกรายการโทรทัศน์กว่า 10 รายการ และลงสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร เกี่ยวกับอาหาร
  • มีประวัติการสอนด้านแฟรนไชส์กว่า 50 สาขา ในไทยและต่างประเทศ
เสน่หา ชูสันติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

เสน่หา ชูสันติ

ABOUT
  • เจ้าของไอเดียเค้กมะพร้าวไส้แตก
  • เจ้าของร้าน Bakery Mind ร้านขนมที่ทําเกี่ยวกับมะพร้าว ได้รับความนิยมโดยได้ออกรายการโทรทัศน์กว่า 10 รายการ และลงสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร เกี่ยวกับอาหาร
  • มีประวัติการสอนด้านแฟรนไชส์กว่า 50 สาขา ในไทยและต่างประเทศ
TOP COURSES

No Related Course