Interests
avatar

อิสเรศ อนัคฆมนตรี

0
0
0
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา
 • ปรมาจารย์ที่นับถือ
 • อ.สิงโต สุริยะอารักษ์ , อ.อรุณ ลําเพ็ญ , อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , อ.เทพ สาริกบุตร , อ.พลูหลวง , อ.ศ.ดุสิต , อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา , อ.นพดล ปอศรี , อ.มาส เคหาสน์ธรรม , อ.รักพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , อ.สะอ้าน นาคเพชรมูล , อ.เชียร บางบอน , อ.สังคม ฮอหรินทร์ , อ.ป.บุญญิศา , อ.พลังวัชร์ , อ.ชัยฤทย์ แซ่ลิ้ม , อ.สมพร เกิดไกร, อ.ศุภลักษณ์ เชตตรีพิไล , อ.ธงชัย จันทรหิรัญ , อ.สุภัทรกิตติ์ พึ่งทรัพย์สันติ, ตี่ลี่จงฮะ เฮี่ยงซือ ตั้งเต๊กค้วง ,Master Joey Yap และปรมาจารย์ผู้เขียนหนังสือด้านโหราศาสตร์ ที่เคารพทุกท่าน
 • ศาสตร์ที่ทําการค้นคว้าวิจัย
 • โหราศาตร์ไทย , โหราศาสตร์จีน , โหราศาสตร์ยูเรเนียน , วิชาฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ ,นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) , ระบบสุขภาพองค์รวมและพลังชี่กง , ลายมือ , ลายเซ็นต์ , เลขศาสตร์สากล , จิตวิทยาและการบริหารจัดการบุคคล , วิชา 8 ตัว 9 ฐาน , ไพ่ทาโร่ท์ ( ยิบซี ) , วิชาฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก ,วิชาฮวงจุ้ยซําง้วนกิวแช , วิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงซําง้วนไต่ข่วย , วิชาหลีโส โหราศาสตร์เวียดนาม , โหราศาสตร์ไทยภาคพิธีกรรมและอักขระเลขยันตร์ , วิชาสั่งจิตใต้สํานึกพิชิตเป้าหมาย , วิชาสั่งจิตใต้สํานึกบําบัด ,ออร่าบําบัดศาสตร์แพทย์ทางเลือก
 • ประวัติและความเป็นมา
 • เนื่องด้วยเป็นคนที่ศึกษามาทางด้านวิศวกรรมมาตลอด จึงมองสิ่งต่างๆ ในแบบวิทยาศาสตร์ นั่นคือ ทุกสิ่งจะมีระบบงานที่มีเหตุและผล การกระทําต่างๆ ต้องสามารถศึกษาและพิสูจน์ได้อย่างถึงที่สุด ซึ่งด้านโหราศาสตร์ในช่วงวัยเยาว์ที่ได้สัมผัสมา มักสร้างข้อกังขาว่านักพยากรณ์เหล่านั้น น่าเชื่อถือเพียงใด เป็นพวกหลอกลวงหรือไม่ สามารถออกคําพยากรณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างไร เป็นเรื่องที่น่างมงายแล้วทําไมคนมากมายจึงให้ความเคารพศาสตร์เหล่านี้ จึงทําการศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจัง ทั้งจากหนังสือโหราศาสตร์ด้านต่างๆ และปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย จากการศึกษาจนถึงแก่นของวิชา ก็พบว่าวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนง เป็นวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง ด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณ ซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ ในการเก็บข้อมูลและสถิติจนสามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุและผลรองรับ สร้างทฤษฎีต่างๆจนเกิดเป็นวิชาโหราศาสตร์เหล่านี้ขึ้น หากแต่ว่าวิชาการด้านต่างๆย่อมมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน ทําให้บางสถานการณ์ก็ส่งผลดีที่ไม่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของคําว่า “นักโหราศาสตร์ประยุกต์” ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและดึงจุดดีของวิชาโหราศาสตร์ด้านต่างๆ มาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เข้ามาปรึกษานั่นเอง
 • ผลงานและประสบการณ์
 • ดูดวงฟรีเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านทางเว็บไซท์ www.meesook.com
 • ดูดวงฟรีเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านทางเว็บไซท์ www.horaclub.net
 • กรรมการฝ่ายประสานงาน สถาบันบ้านพยากรณ์
 • กรรมการบริหารสภาซินแซแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ประจําเว็บ www.fengshui-hitech.com
 • อาจารย์ประจําเว็บ www.sacmthai.com
 • บริการดูดวงทั้งแบบส่วนตัว หรือ ออนไลน์ผ่านทาง E-mail และ MSN
 • บริการให้ฤกษ์เพื่อแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ เปิดกิจการต่างๆ
 • บริการวิเคราะห์และตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ประยุกต์
 • เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือชีวิตต้องสู้ “ไขรหัสฮวงจุ้ย”
 • เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือสุสานผี
 • เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือเธอกับฉัน
 • เป็นคอลัมนิสต์หนังสือ JobCyber
 • พยากรณ์สดผ่านรายการ ทํานายนิยม สเปเชียล ทาง MVTV1 ช่อง MV1 www.mvtv.co.th
 • พยากรณ์สดผ่านรายการชะตาพยากรณ์ ช่อง NeoTV
 • เป็นผู้ดําเนินรายการ นีโอฮวงจุ้ย ทุกวันอาทิตย์ 11.00-12.00 ช่อง NeoTV
 • เป็นผู้ดําเนินรายการ Believe Varity ทุกวันเสาร์ 10.30-11.00 ช่อง MVTV Varity
 • เป็นแขกรับเชิญ พยากรณ์ดวงเมือง ในรายการ ผู้หญิงดอทคอม ทางช่อง 5
 • เป็นแขกรับเชิญ ในรายการ บุษบายามเช้า ทางช่อง 5
 • เป็นแขกรับเชิญ ให้ความรู้เรื่องดวงชง ในรายการ เดอะซีเคร็ท
 • เป็นแขกรับเชิญประจํา ให้ความรู้เรื่องโหราศาสตร์ ในรายการ เดอะวัน
 • เป็นแขกรับเชิญประจํา ให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี ในรายการที่นี้เมืองไทย ช่อง H+ Channel
 • พยากรณ์ในงาน EVENT ต่างๆ
 • บริการให้คําปรึกษาการวางแผนแนวทางชีวิตเพื่อสร้างความสําเร็จ
 • ที่ปรึกษาโครงการปลูกสร้างบ้าน บริษัท แลนดี้ โฮม จํากัด
 • ให้คําปรึกษาด้านชะตาชีวิตและฮวงจุ้ยดังนี้
 • บริษัทผลิตหมูยอและอาหารเจ้าใหญ่ในเขตปทุมธานี
 • บริษัทผลิตน้ําดื่ม จังหวัดนครสวรรค์
 • บริษัทผลิตถุงพลาสติก จังหวัดนครสวรรค์
 • บริษัทผลิตจําหน่ายเครื่องจักร
 • บ้านพักอาศัยของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ร้านจําหน่ายเพชรและเครื่องประดับ
 • บริษัทสปาเพื่อความงามและสุขภาพองค์รวม
 • บริษัทเบเกอรี่และกลุ่มเฟรนไชด์
 • ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
อิสเรศ อนัคฆมนตรี
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อิสเรศ อนัคฆมนตรี

About
 • ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา
 • ปรมาจารย์ที่นับถือ
 • อ.สิงโต สุริยะอารักษ์ , อ.อรุณ ลําเพ็ญ , อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , อ.เทพ สาริกบุตร , อ.พลูหลวง , อ.ศ.ดุสิต , อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา , อ.นพดล ปอศรี , อ.มาส เคหาสน์ธรรม , อ.รักพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , อ.สะอ้าน นาคเพชรมูล , อ.เชียร บางบอน , อ.สังคม ฮอหรินทร์ , อ.ป.บุญญิศา , อ.พลังวัชร์ , อ.ชัยฤทย์ แซ่ลิ้ม , อ.สมพร เกิดไกร, อ.ศุภลักษณ์ เชตตรีพิไล , อ.ธงชัย จันทรหิรัญ , อ.สุภัทรกิตติ์ พึ่งทรัพย์สันติ, ตี่ลี่จงฮะ เฮี่ยงซือ ตั้งเต๊กค้วง ,Master Joey Yap และปรมาจารย์ผู้เขียนหนังสือด้านโหราศาสตร์ ที่เคารพทุกท่าน
 • ศาสตร์ที่ทําการค้นคว้าวิจัย
 • โหราศาตร์ไทย , โหราศาสตร์จีน , โหราศาสตร์ยูเรเนียน , วิชาฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ ,นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) , ระบบสุขภาพองค์รวมและพลังชี่กง , ลายมือ , ลายเซ็นต์ , เลขศาสตร์สากล , จิตวิทยาและการบริหารจัดการบุคคล , วิชา 8 ตัว 9 ฐาน , ไพ่ทาโร่ท์ ( ยิบซี ) , วิชาฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็ก ,วิชาฮวงจุ้ยซําง้วนกิวแช , วิชาฮวงจุ้ยเฮี่ยงคงซําง้วนไต่ข่วย , วิชาหลีโส โหราศาสตร์เวียดนาม , โหราศาสตร์ไทยภาคพิธีกรรมและอักขระเลขยันตร์ , วิชาสั่งจิตใต้สํานึกพิชิตเป้าหมาย , วิชาสั่งจิตใต้สํานึกบําบัด ,ออร่าบําบัดศาสตร์แพทย์ทางเลือก
 • ประวัติและความเป็นมา
 • เนื่องด้วยเป็นคนที่ศึกษามาทางด้านวิศวกรรมมาตลอด จึงมองสิ่งต่างๆ ในแบบวิทยาศาสตร์ นั่นคือ ทุกสิ่งจะมีระบบงานที่มีเหตุและผล การกระทําต่างๆ ต้องสามารถศึกษาและพิสูจน์ได้อย่างถึงที่สุด ซึ่งด้านโหราศาสตร์ในช่วงวัยเยาว์ที่ได้สัมผัสมา มักสร้างข้อกังขาว่านักพยากรณ์เหล่านั้น น่าเชื่อถือเพียงใด เป็นพวกหลอกลวงหรือไม่ สามารถออกคําพยากรณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างไร เป็นเรื่องที่น่างมงายแล้วทําไมคนมากมายจึงให้ความเคารพศาสตร์เหล่านี้ จึงทําการศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจัง ทั้งจากหนังสือโหราศาสตร์ด้านต่างๆ และปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย จากการศึกษาจนถึงแก่นของวิชา ก็พบว่าวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนง เป็นวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง ด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณ ซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ ในการเก็บข้อมูลและสถิติจนสามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุและผลรองรับ สร้างทฤษฎีต่างๆจนเกิดเป็นวิชาโหราศาสตร์เหล่านี้ขึ้น หากแต่ว่าวิชาการด้านต่างๆย่อมมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน ทําให้บางสถานการณ์ก็ส่งผลดีที่ไม่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของคําว่า “นักโหราศาสตร์ประยุกต์” ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและดึงจุดดีของวิชาโหราศาสตร์ด้านต่างๆ มาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เข้ามาปรึกษานั่นเอง
 • ผลงานและประสบการณ์
 • ดูดวงฟรีเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านทางเว็บไซท์ www.meesook.com
 • ดูดวงฟรีเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านทางเว็บไซท์ www.horaclub.net
 • กรรมการฝ่ายประสานงาน สถาบันบ้านพยากรณ์
 • กรรมการบริหารสภาซินแซแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ประจําเว็บ www.fengshui-hitech.com
 • อาจารย์ประจําเว็บ www.sacmthai.com
 • บริการดูดวงทั้งแบบส่วนตัว หรือ ออนไลน์ผ่านทาง E-mail และ MSN
 • บริการให้ฤกษ์เพื่อแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ เปิดกิจการต่างๆ
 • บริการวิเคราะห์และตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ประยุกต์
 • เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือชีวิตต้องสู้ “ไขรหัสฮวงจุ้ย”
 • เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือสุสานผี
 • เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือเธอกับฉัน
 • เป็นคอลัมนิสต์หนังสือ JobCyber
 • พยากรณ์สดผ่านรายการ ทํานายนิยม สเปเชียล ทาง MVTV1 ช่อง MV1 www.mvtv.co.th
 • พยากรณ์สดผ่านรายการชะตาพยากรณ์ ช่อง NeoTV
 • เป็นผู้ดําเนินรายการ นีโอฮวงจุ้ย ทุกวันอาทิตย์ 11.00-12.00 ช่อง NeoTV
 • เป็นผู้ดําเนินรายการ Believe Varity ทุกวันเสาร์ 10.30-11.00 ช่อง MVTV Varity
 • เป็นแขกรับเชิญ พยากรณ์ดวงเมือง ในรายการ ผู้หญิงดอทคอม ทางช่อง 5
 • เป็นแขกรับเชิญ ในรายการ บุษบายามเช้า ทางช่อง 5
 • เป็นแขกรับเชิญ ให้ความรู้เรื่องดวงชง ในรายการ เดอะซีเคร็ท
 • เป็นแขกรับเชิญประจํา ให้ความรู้เรื่องโหราศาสตร์ ในรายการ เดอะวัน
 • เป็นแขกรับเชิญประจํา ให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี ในรายการที่นี้เมืองไทย ช่อง H+ Channel
 • พยากรณ์ในงาน EVENT ต่างๆ
 • บริการให้คําปรึกษาการวางแผนแนวทางชีวิตเพื่อสร้างความสําเร็จ
 • ที่ปรึกษาโครงการปลูกสร้างบ้าน บริษัท แลนดี้ โฮม จํากัด
 • ให้คําปรึกษาด้านชะตาชีวิตและฮวงจุ้ยดังนี้
 • บริษัทผลิตหมูยอและอาหารเจ้าใหญ่ในเขตปทุมธานี
 • บริษัทผลิตน้ําดื่ม จังหวัดนครสวรรค์
 • บริษัทผลิตถุงพลาสติก จังหวัดนครสวรรค์
 • บริษัทผลิตจําหน่ายเครื่องจักร
 • บ้านพักอาศัยของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ร้านจําหน่ายเพชรและเครื่องประดับ
 • บริษัทสปาเพื่อความงามและสุขภาพองค์รวม
 • บริษัทเบเกอรี่และกลุ่มเฟรนไชด์
 • ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
Top Courses

No Related Course