Interests
avatar

จิตตาพร เชื่อมบุญ

0
0
0
  • จบคอร์สการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานจากสถาบันสอนแต่งหน้า MTI
  • จบคอร์สเรียนเกล้าผมจากชมรมรักเกล้า
  • จบคอร์สทําผมเพื่อประกอบอาชีพกับครูเก๋
  • จบคอร์สสักคิ้ว 6มิติ จากร้าน ZuperEgo Eyebrow
  • ประสบการณ์แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้าไปงาน แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าสมัครแอร์โฮสเตส แต่งหน้าพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งโฆษณาหนังสั้น นานกว่า 5 ปี
จิตตาพร เชื่อมบุญ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

จิตตาพร เชื่อมบุญ

ABOUT
  • จบคอร์สการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานจากสถาบันสอนแต่งหน้า MTI
  • จบคอร์สเรียนเกล้าผมจากชมรมรักเกล้า
  • จบคอร์สทําผมเพื่อประกอบอาชีพกับครูเก๋
  • จบคอร์สสักคิ้ว 6มิติ จากร้าน ZuperEgo Eyebrow
  • ประสบการณ์แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้าไปงาน แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าสมัครแอร์โฮสเตส แต่งหน้าพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งโฆษณาหนังสั้น นานกว่า 5 ปี
TOP COURSES

No Related Course