Interests
avatar

Kanyapat Chailertvitchaya

0
0
0
  • เป็นอาจารย์สอนศิลปะผ่านผู่กันสีน้ํา ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เจ้าของ Youtube Channel "Pluchea Studio"
  • เจ้าของ Facebook Page ''Pluchea Studio''
  • มีประสบการสอนทั้งออนไลน์เเละออฟไลน์
  • เป็นผู้ออกเเบบแพทเทิร์นและตัดเย็บกระเป๋าผ้า
Kanyapat Chailertvitchaya
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Kanyapat Chailertvitchaya

ABOUT
  • เป็นอาจารย์สอนศิลปะผ่านผู่กันสีน้ํา ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เจ้าของ Youtube Channel "Pluchea Studio"
  • เจ้าของ Facebook Page ''Pluchea Studio''
  • มีประสบการสอนทั้งออนไลน์เเละออฟไลน์
  • เป็นผู้ออกเเบบแพทเทิร์นและตัดเย็บกระเป๋าผ้า
TOP COURSES

No Related Course