Interests
avatar

Karn Jomkeaw

0
0
0
 • ชฟกานต์ จอมแก้ว เชฟอาหารไทยฟิวชั่น ผู้สั่งสมประสบการณ์การทําอาหารมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กเนื่องจากที่บ้านเป็นร้านอาหารไทย และเรียนหลักสูตรการทําอาหารมากมายทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป รวมไปถึงเบเกอรี่ จากสถาบันชั้นนํา
 • รียนที่สถาบัน “MSC THAI CULINARY SCHOOL กับเชฟชุมพล แจ้งไพร” (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย และนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น)
 • ด้รับเกียรติในการร่วมปรุงพระกระยาหาร ทูลเกล้าฯ ถวาย “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี” ในงานเสด็จเปิดโครงการ Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ อ่างเก็บน้ําดอกกราย จังหวัดระยอง
 • ลังจากสั่งสมประสบการณ์มากมายจึงมีโอกาศได้เป็นเชฟที่ “โรงแรมอนันตรา สยาม” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงาน “World Gourmet” งานเทศกาลอาหารระดับโลก
 • ด้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยเชฟระดับมิชลินสตาร์ ถึง 2 ครั้ง ได้แก่ เชฟ BERNARD BACH เชฟระดับ 2 ดาวจากประเทศฝรั่งเศส และ เชฟ SHINYA OTSUCHIHASHI เชฟระดับ 1 ดาวจากประเทศญี่ปุ่น
 • นขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารหลายแห่ง ในการสร้างสรรค์เมนู และพัฒนาระบบงานครัว รวมถึงการวางระบบสําหรับร้านที่เปิดใหม่ และเป็นอาจารย์สอนการทําอาหาร ทําส่วนตัวและออนไลน์
 • ัจจุบันเป็น "Head Chef" ที่ร้าน “Retrociety” ร้านอาหารสไตล์ Bistro
Karn Jomkeaw
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Karn Jomkeaw

ABOUT
 • ชฟกานต์ จอมแก้ว เชฟอาหารไทยฟิวชั่น ผู้สั่งสมประสบการณ์การทําอาหารมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กเนื่องจากที่บ้านเป็นร้านอาหารไทย และเรียนหลักสูตรการทําอาหารมากมายทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป รวมไปถึงเบเกอรี่ จากสถาบันชั้นนํา
 • รียนที่สถาบัน “MSC THAI CULINARY SCHOOL กับเชฟชุมพล แจ้งไพร” (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย และนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น)
 • ด้รับเกียรติในการร่วมปรุงพระกระยาหาร ทูลเกล้าฯ ถวาย “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี” ในงานเสด็จเปิดโครงการ Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ อ่างเก็บน้ําดอกกราย จังหวัดระยอง
 • ลังจากสั่งสมประสบการณ์มากมายจึงมีโอกาศได้เป็นเชฟที่ “โรงแรมอนันตรา สยาม” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงาน “World Gourmet” งานเทศกาลอาหารระดับโลก
 • ด้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยเชฟระดับมิชลินสตาร์ ถึง 2 ครั้ง ได้แก่ เชฟ BERNARD BACH เชฟระดับ 2 ดาวจากประเทศฝรั่งเศส และ เชฟ SHINYA OTSUCHIHASHI เชฟระดับ 1 ดาวจากประเทศญี่ปุ่น
 • นขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารหลายแห่ง ในการสร้างสรรค์เมนู และพัฒนาระบบงานครัว รวมถึงการวางระบบสําหรับร้านที่เปิดใหม่ และเป็นอาจารย์สอนการทําอาหาร ทําส่วนตัวและออนไลน์
 • ัจจุบันเป็น "Head Chef" ที่ร้าน “Retrociety” ร้านอาหารสไตล์ Bistro
TOP COURSES

No Related Course