Interests
avatar

ครูอ๋อย ครูโบว์

0
0
0
 • พันทราภรณ์ รักสงบ (อ๋อย)
 • อดีตเป็นพนักงานประจํา หรือลูกจ้างมืออาชีพมากกว่า 10 ปี เป็นเซลล์เกี่ยวกับทางด้าน Logistics และทําธุรกิจร้านอาหาร กับครอบครัว ชื่อเพจครัวรักสงบ ผ่านทางออนไลน์จนมีลูกค้าติดตาม และประสบความสําเร็จ จากนั้น ได้มีโอกาสมาทําธุรกิจออนไลน์
 • ขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ความสวยความงาม จนขยายตัวแทนมากกว่า 17 ประเทศทั่วโลก ทํามา 2 ปี มีรายได้รวมมากกว่า 3 ล้านบาท
 • ทําธุรกิจออนไลน์ไลฟ์สดขายรองเท้าผ้าใบแบรนด์มือ 2 ทํามา 2 ปี จนที่รู้จัก และประสบความสําเร็จในกลุ่มลูกค้าออนไลน์
 • อภิสชานันท์ กาญจนธวัชวิทูร(โบว์)
 • Assistances Manager Coffee World Ltd.
 • เคยทําธุรกิจNetwork Marketing 4ปี Top Sponsors Of Thailand อันดับ2 รับรายได้มาร่วม 3 ล้าน
 • ปัจจุบันทําธุรกิจค้านเสื้อผ้า ออนไลน์ ประสบการณ์งานขายมากกว่า 18ปี
ครูอ๋อย ครูโบว์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ครูอ๋อย ครูโบว์

ABOUT
 • พันทราภรณ์ รักสงบ (อ๋อย)
 • อดีตเป็นพนักงานประจํา หรือลูกจ้างมืออาชีพมากกว่า 10 ปี เป็นเซลล์เกี่ยวกับทางด้าน Logistics และทําธุรกิจร้านอาหาร กับครอบครัว ชื่อเพจครัวรักสงบ ผ่านทางออนไลน์จนมีลูกค้าติดตาม และประสบความสําเร็จ จากนั้น ได้มีโอกาสมาทําธุรกิจออนไลน์
 • ขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ความสวยความงาม จนขยายตัวแทนมากกว่า 17 ประเทศทั่วโลก ทํามา 2 ปี มีรายได้รวมมากกว่า 3 ล้านบาท
 • ทําธุรกิจออนไลน์ไลฟ์สดขายรองเท้าผ้าใบแบรนด์มือ 2 ทํามา 2 ปี จนที่รู้จัก และประสบความสําเร็จในกลุ่มลูกค้าออนไลน์
 • อภิสชานันท์ กาญจนธวัชวิทูร(โบว์)
 • Assistances Manager Coffee World Ltd.
 • เคยทําธุรกิจNetwork Marketing 4ปี Top Sponsors Of Thailand อันดับ2 รับรายได้มาร่วม 3 ล้าน
 • ปัจจุบันทําธุรกิจค้านเสื้อผ้า ออนไลน์ ประสบการณ์งานขายมากกว่า 18ปี
TOP COURSES

No Related Course