Interests
avatar

ขวัญวิมล ฉวีรักษ์ (ไข่ขวัญ)

0
0
0
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ
 • สังกัดสถาบันกวดวิชาชั้นนําของไทยหลายแห่ง
 • เป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในบริษัทต่างๆในกรุงเทพมหานคร
 • สอนสนทนาภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติที่บริษัท J.walter Thomson
 • สอนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับอธิการคณะและนักศึกษาปริญญาเอกคณะศิลปะศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประสบการณ์ติวภาษาอังกฤษมากกว่า70โรงเรียนทั่วประเทศ
ขวัญวิมล ฉวีรักษ์ (ไข่ขวัญ)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ขวัญวิมล ฉวีรักษ์ (ไข่ขวัญ)

ABOUT
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ
 • สังกัดสถาบันกวดวิชาชั้นนําของไทยหลายแห่ง
 • เป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในบริษัทต่างๆในกรุงเทพมหานคร
 • สอนสนทนาภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติที่บริษัท J.walter Thomson
 • สอนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับอธิการคณะและนักศึกษาปริญญาเอกคณะศิลปะศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประสบการณ์ติวภาษาอังกฤษมากกว่า70โรงเรียนทั่วประเทศ
TOP COURSES

No Related Course