Interests
avatar

กีรตินันท์ สดประเสริฐ

0
0
1
 • อาจารย์กีรตินันท์เริ่มฝึกกีตาร์โปร่งกับพี่ชายคนโตเมื่ออายุ 10 ปี หลังจากนั้นอีก 2 ปี ก็ฝึกกีตาร์คลาสสิกด้วยตนเองโดยอาศัยตําราต่างประเทศ ที่ซื้อจากร้านวิลสันหน้าไปรษณีย์กลาง อาจารย์กีรตินันท์เริ่มศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แล้วศึกษาต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จนถึงชั้นปีที่ 2 ประมาณกลางปี ก็หยุดเรียนออกมาเล่นกีตาร์คลาสสิก โดยไม่ได้เรียนที่ใดอีกเลย
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรีคีตะนันท์ ที่ซอยเอกมัย 2 เลขที่ 20 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนง กรุงเทพฯ
 • เคยเป็นวิทยากรรับเชิญให้สอนวิชากีตาร์คลาสสิก ที่โรงเรียนสยามกลการ สาขาตรอกจันทน์ และที่คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เคยร่วมมือกับหนังสือถนนดนตรี ในการเขียนคอลัมน์การเล่นกีตาร์คลาสสิก
 • แสดงกีตาร์คลาสสิกแบบสด ๆ ประกอบหนังเงียบให้มูลนิธิสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน หรือ เกอเธ่
 • เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกีตาร์ให้กับเยาวชน โดยร่วมกับห้างโรบินสัน วันที่ 3-28 เมษายน 2532
 • เรียบเรียงเพลงไทยเดิมและไทยสากล รวมไปถึงประพันธ์เนื้อร้องและทํานอง
 • ร่วมกับบริษัท บิ๊กแอนด์เบส มาร์เก็ตติ้ง จํากัด จัดทํา VDO สอนกีตาร์คลาสสิก ชุด "เรียนกีตาร์คลาสสิกกับกีรตินันท์"
 • เป็นวิทยากรสอนกีตาร์คลาสสิกให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
 • เป็นวิทยากรรับเชิญวิชา GRMU 573 STRING PEDAGOGY ในหัวข้อวิธีการสอนกีตาร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีของบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล
 • แต่งเพลงประกอบ และเล่นในสารคดีสมเด็จย่าให้กับ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด
กีรตินันท์ สดประเสริฐ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

กีรตินันท์ สดประเสริฐ

ABOUT
 • อาจารย์กีรตินันท์เริ่มฝึกกีตาร์โปร่งกับพี่ชายคนโตเมื่ออายุ 10 ปี หลังจากนั้นอีก 2 ปี ก็ฝึกกีตาร์คลาสสิกด้วยตนเองโดยอาศัยตําราต่างประเทศ ที่ซื้อจากร้านวิลสันหน้าไปรษณีย์กลาง อาจารย์กีรตินันท์เริ่มศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แล้วศึกษาต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จนถึงชั้นปีที่ 2 ประมาณกลางปี ก็หยุดเรียนออกมาเล่นกีตาร์คลาสสิก โดยไม่ได้เรียนที่ใดอีกเลย
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรีคีตะนันท์ ที่ซอยเอกมัย 2 เลขที่ 20 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนง กรุงเทพฯ
 • เคยเป็นวิทยากรรับเชิญให้สอนวิชากีตาร์คลาสสิก ที่โรงเรียนสยามกลการ สาขาตรอกจันทน์ และที่คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เคยร่วมมือกับหนังสือถนนดนตรี ในการเขียนคอลัมน์การเล่นกีตาร์คลาสสิก
 • แสดงกีตาร์คลาสสิกแบบสด ๆ ประกอบหนังเงียบให้มูลนิธิสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน หรือ เกอเธ่
 • เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกีตาร์ให้กับเยาวชน โดยร่วมกับห้างโรบินสัน วันที่ 3-28 เมษายน 2532
 • เรียบเรียงเพลงไทยเดิมและไทยสากล รวมไปถึงประพันธ์เนื้อร้องและทํานอง
 • ร่วมกับบริษัท บิ๊กแอนด์เบส มาร์เก็ตติ้ง จํากัด จัดทํา VDO สอนกีตาร์คลาสสิก ชุด "เรียนกีตาร์คลาสสิกกับกีรตินันท์"
 • เป็นวิทยากรสอนกีตาร์คลาสสิกให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
 • เป็นวิทยากรรับเชิญวิชา GRMU 573 STRING PEDAGOGY ในหัวข้อวิธีการสอนกีตาร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีของบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล
 • แต่งเพลงประกอบ และเล่นในสารคดีสมเด็จย่าให้กับ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด
TOP COURSES

No Related Course