Interests
avatar

กิตติกร ประเสริฐศักดิ์

1
4.7
1
  • นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 สู่ผู้ก่อตั้ง BorntoDev ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายจนมีผู้เรียนมากกว่า 7 หมื่นท่านทั่วประเทศ
  • ได้รับ Verified Certificate จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • มีประสบการณ์และความหลงไหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
  • เป็นวิทยากรรับเชิญด้านการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน
กิตติกร ประเสริฐศักดิ์
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 1

กิตติกร ประเสริฐศักดิ์

ABOUT
  • นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 สู่ผู้ก่อตั้ง BorntoDev ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายจนมีผู้เรียนมากกว่า 7 หมื่นท่านทั่วประเทศ
  • ได้รับ Verified Certificate จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • มีประสบการณ์และความหลงไหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
  • เป็นวิทยากรรับเชิญด้านการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน
TOP COURSES
Loading...