Interests
avatar

กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์

0
0
0
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Social Media Director บริษัท Winter Egency
  • รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม Social Media ที่ดูแลแบรนด์มาแล้วมากมาย นอกเหนือไปกว่านั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Appgame.in.th เว็บคอมมิวนิตี้เกมมือถือ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
  • ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Lucent-Studio.com บริษัทผู้พัฒนา Mobile Game Application และ Mobile Application
  • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอีกมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ
กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์

ABOUT
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Social Media Director บริษัท Winter Egency
  • รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม Social Media ที่ดูแลแบรนด์มาแล้วมากมาย นอกเหนือไปกว่านั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Appgame.in.th เว็บคอมมิวนิตี้เกมมือถือ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
  • ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Lucent-Studio.com บริษัทผู้พัฒนา Mobile Game Application และ Mobile Application
  • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอีกมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ
TOP COURSES

No Related Course