Interests
avatar

กฤตยา ศรีพรงาม

0
0
0
  • ทํางานและอยู่ในแวดวงอีเว้นท์กว่า 10 ปี ดูแลเรื่องการวางงบ ตกแต่งสถานที่ ประสานงาน รันงาน ฯลฯ
  • ผ่านการจัดงานตั้งแต่สเกลเล็กไปจนใหญ่ เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน, งานเปิดตัวสินค้า, จัดกิจกรรมตามเทศกาล
  • เช่น ลอยกระทง คริสต์มาส, งานเปิดตัวโรงงาน ฯลฯ
กฤตยา ศรีพรงาม
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กฤตยา ศรีพรงาม

ABOUT
  • ทํางานและอยู่ในแวดวงอีเว้นท์กว่า 10 ปี ดูแลเรื่องการวางงบ ตกแต่งสถานที่ ประสานงาน รันงาน ฯลฯ
  • ผ่านการจัดงานตั้งแต่สเกลเล็กไปจนใหญ่ เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน, งานเปิดตัวสินค้า, จัดกิจกรรมตามเทศกาล
  • เช่น ลอยกระทง คริสต์มาส, งานเปิดตัวโรงงาน ฯลฯ
TOP COURSES

No Related Course