Interests
avatar

อํานวยพร บุญจํารัส

1
0
0
 • ผู้อํานวยการ และอาจารย์ สถาบันสอนถ่ายภาพ Light House Photo Academy
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรานภาพ จํากัด ( รับผลิตรายการ งานสารคดี งานถ่ายภาพ และหนังสือ )
 • เจ้าของเพจ The Art Of Photography :: อํานวยพร บุญจํารัส (@TheArtOfPhotoTH) เพจเกี่ยวกับถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของเมืองไทย
 • ผลิตรายการ พรานภาพ พาท่องเที่ยว ล่าภาพและสอนเทคนิคถ่ายภาพ
 • รักการเดินทาง และถ่ายภาพรอบโลก
 • วิทยากรอาจารย์สอนหลักสูตรการถ่ายภาพ ได้แก่ หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น, การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพLighiroom ,หลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพAdvance และการถ่ายภาสารคดี
อํานวยพร บุญจํารัส
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

อํานวยพร บุญจํารัส

ABOUT
 • ผู้อํานวยการ และอาจารย์ สถาบันสอนถ่ายภาพ Light House Photo Academy
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรานภาพ จํากัด ( รับผลิตรายการ งานสารคดี งานถ่ายภาพ และหนังสือ )
 • เจ้าของเพจ The Art Of Photography :: อํานวยพร บุญจํารัส (@TheArtOfPhotoTH) เพจเกี่ยวกับถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของเมืองไทย
 • ผลิตรายการ พรานภาพ พาท่องเที่ยว ล่าภาพและสอนเทคนิคถ่ายภาพ
 • รักการเดินทาง และถ่ายภาพรอบโลก
 • วิทยากรอาจารย์สอนหลักสูตรการถ่ายภาพ ได้แก่ หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น, การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพLighiroom ,หลักสูตรเทคนิคถ่ายภาพAdvance และการถ่ายภาสารคดี
TOP COURSES
Loading...