Interests
avatar

มัทธิพันธ์ วรรณชนก

0
0
0
  • เป็นพนักงาน Call center เกี่ยวกับการสื่อสาร 6 ปี
  • พนักงาน call center ทางการเงิน 5ปี พนักงาน Telesales ทางการเงิน 2 ปี
  • เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอน การเป็นผู้นํา 1 ปี
  • รับหน้าที่เป็นพิธีกร ตามงานต่างๆ2 ปี
มัทธิพันธ์ วรรณชนก
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

มัทธิพันธ์ วรรณชนก

ABOUT
  • เป็นพนักงาน Call center เกี่ยวกับการสื่อสาร 6 ปี
  • พนักงาน call center ทางการเงิน 5ปี พนักงาน Telesales ทางการเงิน 2 ปี
  • เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอน การเป็นผู้นํา 1 ปี
  • รับหน้าที่เป็นพิธีกร ตามงานต่างๆ2 ปี
TOP COURSES

No Related Course