Interests
avatar

น.ส.แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์

0
0
0
 • เจ้าของเฟชบุ๊กแฟนเพจ พูดฝรั่งเศสได้ ไม่ต้องปารีส
 • เจ้าของ YouTube: KRU PRAEW
 • ประวัติการศึกษา
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประสบการณ์การทํางาน
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร DELF B2 (ใบรับรองภาษาฝรั่งเศสระดับ B2)
 • มีประสบการณ์ทํางานกับคนฝรั่งเศสมามากกว่า 4 ปี
 • เปิดแพลตฟอร์มสอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งทางออนไลน์และคลาสสด
 • เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทย
 • เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้กับคนฝรั่งเศสอีกด้วย
น.ส.แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

น.ส.แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์

ABOUT
 • เจ้าของเฟชบุ๊กแฟนเพจ พูดฝรั่งเศสได้ ไม่ต้องปารีส
 • เจ้าของ YouTube: KRU PRAEW
 • ประวัติการศึกษา
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประสบการณ์การทํางาน
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร DELF B2 (ใบรับรองภาษาฝรั่งเศสระดับ B2)
 • มีประสบการณ์ทํางานกับคนฝรั่งเศสมามากกว่า 4 ปี
 • เปิดแพลตฟอร์มสอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งทางออนไลน์และคลาสสด
 • เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทย
 • เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้กับคนฝรั่งเศสอีกด้วย
TOP COURSES

No Related Course