Interests
avatar

นางสาวปองทิพย์ แซ่บุ๊น

0
0
0
  • ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนชั้นนําประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
  • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ครูจีนโพล้ทะเล 2 ปีซ้อน รางวัลครูยอดเยี่ยม ประจําเขตการศึกษาภาคใต้
  • ล่ามแปลภาษาของสถาบันราชการ และการเอกชน อาทิ มูลนิธิอริยเมตตรัย สถาบันอบรมเพื่อสุขภาพ
  • ผ่านการฝึกอบรมการสอนจาก มหาวิทยาลัยเหลียวหมิง มหาวิทยาลัยเซียเหมิน มหาวิทยาลัย จิ้หนาน ประเทศจีน
  • และ มหาวิทยาลัยเมืองซินจุ๊ ประเทศไต้หวัน
นางสาวปองทิพย์ แซ่บุ๊น
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นางสาวปองทิพย์ แซ่บุ๊น

ABOUT
  • ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนชั้นนําประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
  • ได้รับรางวัลครูดีเด่น ครูจีนโพล้ทะเล 2 ปีซ้อน รางวัลครูยอดเยี่ยม ประจําเขตการศึกษาภาคใต้
  • ล่ามแปลภาษาของสถาบันราชการ และการเอกชน อาทิ มูลนิธิอริยเมตตรัย สถาบันอบรมเพื่อสุขภาพ
  • ผ่านการฝึกอบรมการสอนจาก มหาวิทยาลัยเหลียวหมิง มหาวิทยาลัยเซียเหมิน มหาวิทยาลัย จิ้หนาน ประเทศจีน
  • และ มหาวิทยาลัยเมืองซินจุ๊ ประเทศไต้หวัน
TOP COURSES

No Related Course