Interests
avatar

นายเชาวรัตน์ เขมรัตน์

0
0
0
  • เจ้าของสถาบันสอนกอล์ฟอันดับ 1 ของเมืองไทย (โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์โดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ผู้สร้างหลักสูตรการสอนกอล์ฟที่ได้มาตรฐานของเมืองไทย
  • ประสบการณ์สอนกอล์ฟยาวนานกว่า 20 ปี
  • สร้างนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าสู่วงการกอล์ฟมาแล้วมากกว่า 1 หมื่นคน
นายเชาวรัตน์ เขมรัตน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นายเชาวรัตน์ เขมรัตน์

ABOUT
  • เจ้าของสถาบันสอนกอล์ฟอันดับ 1 ของเมืองไทย (โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์โดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ผู้สร้างหลักสูตรการสอนกอล์ฟที่ได้มาตรฐานของเมืองไทย
  • ประสบการณ์สอนกอล์ฟยาวนานกว่า 20 ปี
  • สร้างนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าสู่วงการกอล์ฟมาแล้วมากกว่า 1 หมื่นคน
TOP COURSES

No Related Course