Interests
avatar

นายศราวุธ สีเทียน

0
0
0
 • ชื่อในวงการพยากรณ์: อ.นํา เสขบุคคล
 • ศาสตร์การพยากรณ์ : ทักษามหายุคศาสตร์และเลข7 ตัว9ฐาน (และไพ่เทวดา)
 • การศึกษา: ศึกษามหาอภิธรรมมิกโท-เอก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ(ท่าพระจันทร์)
 • ผลงาน & ประสบการณ์
 • ประสบการณ์พยากรณ์อย่างมืออาชีพ 20 ปี
 • ผู้ช่วยด้านสื่อการสอนอาจารย์วิมลจันทร์ จันทรวิโรจน์ปี 2546-2549โดยจัดท าต าราวิชาทักษายุคประกอบการศึกษาให้ด้วย
 • นักพยากรณ์ดวงในกระทู้เว็บพลังจิต “กลุ่มชนคนดูดวง”, เว็บญาณทิพย์และเว็บพยากรณ์ดอทคอม
 • อาจารย์สอนวิชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นที่มูลนิธิสุวรรณโคมคา ปี 2552และพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในนิตยสารมูลนิธิฯ
 • อาจารย์สอนวิชาทักษามหายุคที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขางามวงศ์วาน ปี 2556, เป็น ผอ.สถาบันโหราศาสตร์ไทย- สากล สาขาสาธุประดิษฐ์58, ปี2558 สอนที่ชมรมโหราศาสตร์วัดดอน ยานนาวา ปี2558 และเป็นอาจารย์ประจาชมรมอาศรม
 • เจษฎาจารย์ปิ่นเกล้า ปี 2558 ถึงปัจจุบัน
 • มีงานอีเว้นท์ใหญ่ๆ ที่เข้าร่วม อาทิ อีเว้นท์ลูกค้า VIP ของ ธ.ไทยพาณิชย์.1 ในนักพยากรณ์แคมเปญ “7วันพยากรณ์” ของ7-11
 • รายการทีวีมากมาย อาทิ ศาสตร์เสริมดวง (ช่องดาราเดลี่) สตาร์พยากรณ์ (ช่องสตาร์ทีวี) อังคารเช็คดวง (EFM)
นายศราวุธ สีเทียน
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นายศราวุธ สีเทียน

ABOUT
 • ชื่อในวงการพยากรณ์: อ.นํา เสขบุคคล
 • ศาสตร์การพยากรณ์ : ทักษามหายุคศาสตร์และเลข7 ตัว9ฐาน (และไพ่เทวดา)
 • การศึกษา: ศึกษามหาอภิธรรมมิกโท-เอก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ(ท่าพระจันทร์)
 • ผลงาน & ประสบการณ์
 • ประสบการณ์พยากรณ์อย่างมืออาชีพ 20 ปี
 • ผู้ช่วยด้านสื่อการสอนอาจารย์วิมลจันทร์ จันทรวิโรจน์ปี 2546-2549โดยจัดท าต าราวิชาทักษายุคประกอบการศึกษาให้ด้วย
 • นักพยากรณ์ดวงในกระทู้เว็บพลังจิต “กลุ่มชนคนดูดวง”, เว็บญาณทิพย์และเว็บพยากรณ์ดอทคอม
 • อาจารย์สอนวิชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นที่มูลนิธิสุวรรณโคมคา ปี 2552และพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในนิตยสารมูลนิธิฯ
 • อาจารย์สอนวิชาทักษามหายุคที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขางามวงศ์วาน ปี 2556, เป็น ผอ.สถาบันโหราศาสตร์ไทย- สากล สาขาสาธุประดิษฐ์58, ปี2558 สอนที่ชมรมโหราศาสตร์วัดดอน ยานนาวา ปี2558 และเป็นอาจารย์ประจาชมรมอาศรม
 • เจษฎาจารย์ปิ่นเกล้า ปี 2558 ถึงปัจจุบัน
 • มีงานอีเว้นท์ใหญ่ๆ ที่เข้าร่วม อาทิ อีเว้นท์ลูกค้า VIP ของ ธ.ไทยพาณิชย์.1 ในนักพยากรณ์แคมเปญ “7วันพยากรณ์” ของ7-11
 • รายการทีวีมากมาย อาทิ ศาสตร์เสริมดวง (ช่องดาราเดลี่) สตาร์พยากรณ์ (ช่องสตาร์ทีวี) อังคารเช็คดวง (EFM)
TOP COURSES

No Related Course