Interests
avatar

นันทรัตน์ โมนฤมิตร

1
4.3
0
  • มีประสบการณ์สอนภาษาจีนมามากว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์อบรมภาษาจีนให้กับบริษัทชั้นนําต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์ผู้สอนกับโรงเรียนสอนภาษาจีน JiaJiao
นันทรัตน์ โมนฤมิตร
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

นันทรัตน์ โมนฤมิตร

About
  • มีประสบการณ์สอนภาษาจีนมามากว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์อบรมภาษาจีนให้กับบริษัทชั้นนําต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์ผู้สอนกับโรงเรียนสอนภาษาจีน JiaJiao
Top Courses
Loading...