Interests
avatar

นันทรัตน์ โมนฤมิตร

0
0
0
  • มีประสบการณ์สอนภาษาจีนมามากว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์อบรมภาษาจีนให้กับบริษัทชั้นนําต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์ผู้สอนกับโรงเรียนสอนภาษาจีน JiaJiao
นันทรัตน์ โมนฤมิตร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นันทรัตน์ โมนฤมิตร

ABOUT
  • มีประสบการณ์สอนภาษาจีนมามากว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์อบรมภาษาจีนให้กับบริษัทชั้นนําต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์ผู้สอนกับโรงเรียนสอนภาษาจีน JiaJiao
TOP COURSES

No Related Course