Interests
avatar

นิพนธ์ เจียมสมบัติ

0
0
0
  • ผู้รับเหมาออกแบบงานบิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ มากกว่า20ปี
  • ผู้ก่อตั้งชมรมช่างไม้จิตอาสา
  • เปิดอบรมและรับสอนคอร์สระยะสั้นสําหรับช่างไม้ (Woodworking short course)
  • เปิดอมรมคอร์สสอนระยะยาวรายปี มากกว่า6ปี
นิพนธ์ เจียมสมบัติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นิพนธ์ เจียมสมบัติ

ABOUT
  • ผู้รับเหมาออกแบบงานบิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ มากกว่า20ปี
  • ผู้ก่อตั้งชมรมช่างไม้จิตอาสา
  • เปิดอบรมและรับสอนคอร์สระยะสั้นสําหรับช่างไม้ (Woodworking short course)
  • เปิดอมรมคอร์สสอนระยะยาวรายปี มากกว่า6ปี
TOP COURSES

No Related Course