Interests
avatar

นิธิศ ศิริกําจร

0
0
0
 • จบการศึกษาที่พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เคยเป็นวิทยาการให้กับกลุ่มแนะแนวการเรียนเข้ามหาลัยที่มีสมาชิกมากกว่า 1 หมื่นคน Coach For Admission
 • เคยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันชื่อดังหลายแห่ง
 • มีประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี
 • เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งเคสธุรกิจที่ University of Washington Tacoma ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นเจ้าของเพจ Facebook : Minimal English-มินิมอล อิงลิช มียอดติดตามกว่า 2 แสนคน
 • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนทุน YSEALI จากสถานฑูตอเมริกา ปี 2018 (ทุนไปศึกษาด้าน Social Entrepreneurship ที่ Brown Unverisity)
นิธิศ ศิริกําจร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นิธิศ ศิริกําจร

ABOUT
 • จบการศึกษาที่พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เคยเป็นวิทยาการให้กับกลุ่มแนะแนวการเรียนเข้ามหาลัยที่มีสมาชิกมากกว่า 1 หมื่นคน Coach For Admission
 • เคยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันชื่อดังหลายแห่ง
 • มีประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี
 • เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งเคสธุรกิจที่ University of Washington Tacoma ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นเจ้าของเพจ Facebook : Minimal English-มินิมอล อิงลิช มียอดติดตามกว่า 2 แสนคน
 • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนทุน YSEALI จากสถานฑูตอเมริกา ปี 2018 (ทุนไปศึกษาด้าน Social Entrepreneurship ที่ Brown Unverisity)
TOP COURSES

No Related Course