Interests
avatar

ณภัค ภัคคิโรจน์

0
0
0
  • อาจารย์ณภัค ภัคคิโรจน์ หรือโค้ชน้ําใส เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนเรื่องโมเดลธุรกิจ ได้รับเชิญสอนผู้ประกอบการนับพันรายทั่วประเทศในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาที่จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
  • นอกจากนั้นยังได้รับเชิญบรรยายจากองค์กรมหาชนระดับประเทศในกลุ่มกิจการปิโตรเคมี, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และองค์อื่นๆอีกหลายองค์กร
  • โค้ชน้ําใสแบ่งปันความรู้เรื่องการทําธุรกิจเป็นประจําผ่าน facebook
ณภัค ภัคคิโรจน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ณภัค ภัคคิโรจน์

ABOUT
  • อาจารย์ณภัค ภัคคิโรจน์ หรือโค้ชน้ําใส เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนเรื่องโมเดลธุรกิจ ได้รับเชิญสอนผู้ประกอบการนับพันรายทั่วประเทศในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาที่จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
  • นอกจากนั้นยังได้รับเชิญบรรยายจากองค์กรมหาชนระดับประเทศในกลุ่มกิจการปิโตรเคมี, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และองค์อื่นๆอีกหลายองค์กร
  • โค้ชน้ําใสแบ่งปันความรู้เรื่องการทําธุรกิจเป็นประจําผ่าน facebook
TOP COURSES

No Related Course