Interests
avatar

Nuengrutai Boonyangkul

0
0
0
  • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ Souwest University
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ Souwest University
  • ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ Beijing Language and Culture University
  • ได้รับรางวัลการสอนภาษาจีนยอดเยี่ยม
  • เป็นตัวแทนไปแข่งขันการสอนภาษาจีนระดับโลกที่ BLCU ในปี 2015
Nuengrutai Boonyangkul
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nuengrutai Boonyangkul

ABOUT
  • ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ Souwest University
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ Souwest University
  • ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ Beijing Language and Culture University
  • ได้รับรางวัลการสอนภาษาจีนยอดเยี่ยม
  • เป็นตัวแทนไปแข่งขันการสอนภาษาจีนระดับโลกที่ BLCU ในปี 2015
TOP COURSES

No Related Course