Interests
avatar

Paanyasorn Ponkpanna

0
0
0
 • Fitness & Mindset Coach
 • ตําแหน่ง Classic Mrs Thailand 2018
 • ตําแหน่ง Mrs Tourism Thailand 2017 ประสบการณ์การสอน ระดับประเทศ สอนดารา นางแบบ นางงาม
 • สอน BEC TERO Education - Excercise in English แอนดรูว์ บิ๊ก
 • สอน Health & Exercise ให้กับบริษัท Epson
 • สอน Self Development การพัฒนาตนเอง
 • สอน ดารา นางแบบ นางงาม ช่อง 3
 • ผู้สร้าง คอร์สออนไลน์ฟิตเนส สําหรับผู้หญิง กับความสําเร็จ FIT30,FIT 90 ตลอด 21 รุ่น ผู้ผ่านคอร์สกว่า 1500 คน สําเร็จเปลี่ยนแปลงจริงแบบถาวร !!
 • สอน Special Event - WE Signature
Paanyasorn Ponkpanna
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Paanyasorn Ponkpanna

ABOUT
 • Fitness & Mindset Coach
 • ตําแหน่ง Classic Mrs Thailand 2018
 • ตําแหน่ง Mrs Tourism Thailand 2017 ประสบการณ์การสอน ระดับประเทศ สอนดารา นางแบบ นางงาม
 • สอน BEC TERO Education - Excercise in English แอนดรูว์ บิ๊ก
 • สอน Health & Exercise ให้กับบริษัท Epson
 • สอน Self Development การพัฒนาตนเอง
 • สอน ดารา นางแบบ นางงาม ช่อง 3
 • ผู้สร้าง คอร์สออนไลน์ฟิตเนส สําหรับผู้หญิง กับความสําเร็จ FIT30,FIT 90 ตลอด 21 รุ่น ผู้ผ่านคอร์สกว่า 1500 คน สําเร็จเปลี่ยนแปลงจริงแบบถาวร !!
 • สอน Special Event - WE Signature
TOP COURSES

No Related Course