Interests
avatar

พชรวัฒน์ พัชรนรสิงห์

0
0
0
 • ประสบการณ์การทํางาน
 • นักพยากรณ์ และที่ปรึกษาด้านโหราศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร
 • นักแสดง-พิธีกรรายการโทรทัศน์
 • วิทยากร และผู้สอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์แขนงต่างๆ 2550-ปัจจุบัน
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา “Blue Planet”
 • ผู้บริหารโครงการ “Ent’Quick : เตรียมความพร้อม สู่รั ้วมหาวิทยาลัยกับไวไวควิก” 2543-2551 Personal Supervisor บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จํากัด 2538-2543
พชรวัฒน์ พัชรนรสิงห์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

พชรวัฒน์ พัชรนรสิงห์

ABOUT
 • ประสบการณ์การทํางาน
 • นักพยากรณ์ และที่ปรึกษาด้านโหราศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร
 • นักแสดง-พิธีกรรายการโทรทัศน์
 • วิทยากร และผู้สอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์แขนงต่างๆ 2550-ปัจจุบัน
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา “Blue Planet”
 • ผู้บริหารโครงการ “Ent’Quick : เตรียมความพร้อม สู่รั ้วมหาวิทยาลัยกับไวไวควิก” 2543-2551 Personal Supervisor บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จํากัด 2538-2543
TOP COURSES

No Related Course