Interests
avatar

พิยะดา หาชัยภูมิ

1
4.6
0
 • จบแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ผ่านการหลักสูตรระยะสั้น Music therapy จากคณะดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผ่านการฝึกเป็นวิทยากรหลักระดับประเทศของ สสส. ในเรื่อง Mindfulness in organization
 • ผ่านหลักสูตรผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต
 • ผ่านหลักสูตร Non violent communication ( การสื่อสารอย่างสันติ)
 • ผ่านหลักสูตรการนําโดยใช้ญาณทัศนะ ( โครงการผู้นําแห่งอนาคต สสส )
 • ผ่านหลักสูตรกระบวนกร ( นักออกแบบการเรียนรู้ จาก Aweaknig Leadership training program)
 • แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลพระราม 9
 • อดีตรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชณครินทร์
 • แพทย์ประจําคลีนิกสุขภาพใจ
 • เริ่มเป็นนักแต่งเพลงอาชีพตั้งแต่อายุ 18 ปี โดยทําหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทํานอง จนกระทั่งปี 2549 ได้รับโอกาสให้ทําอัลบั้มเพลงของตัวเองและได้ทําหน้าที่โปรดิวเซอร์เป็นครั้งแรก ชื่อว่าอัลบั้ม Behind the song
 • สองปีต่อมาได้ทํา อัลบั้มที่ 2 ชื่อว่าเพลงของเธอ ก่อนจะถึงอัลบั้มล่าสุด Club Friday based on true story by เอิ้น พิยะดา ที่ได้รับความนิยมสูงสุด จนได้รับรางวัล GMM Award อัลบั้มยอดเยี่ยมและมียอดขายสูงสุดในปี 2013และในระหว่างนี้ยังมีเพลงประกอบภาพยนต์และละครอีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหานะเธอ ฤดูรัก ละครนิราศสองภพ ใต้ร่มใบภักดิ์
 • จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเลย ชื่อว่า เมดอินเมืองเลย
 • เพลงที่ได้รับความนิยมเช่น คําถาม มากกว่ารัก ไม่เคยจะห่างกัน เจ็บแต่จบ คนไม่น่าสงสาร ไม่บอกรักแต่รักมาก ทําไมต้องรักเธอ เป็นต้น โดยรวมมีไม่ต่ํากว่า 200 เพลง
 • ล่าสุดได้จัด Green concert club friday based on true story by เอิ้น พิยะดา ที่พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน สองรอบ บัตรขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
 • เคยออกหนังสือเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่เขียน 2 เล่ม กับสํานักพิมพ์ Abook ชื่อ Behind the song และเพลงของเธอ
 • เคยเขียนบทความลงนิตยสาร A day
 • เป็นคอลัมนิสต์หัวข้อ Move and mind ให้กับเว็บกรมสุขภาพจิต
 • เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญให้กับเพจต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต
 • ล่าสุดเป็นคอลัมนิสประจํา Rabbit Magazine คอลัมหมอเอิ้นพิยะดา Unlocking Happiness
 • Excusive คอลัมนิสต์ Line Official
 • ร่วมจัดรายการ และเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้กับรายการ Club Friday เมื่อมีประเด็นทางด้านสุขภาพจิต
 • เป็นประธานกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลจิตเวชเลย
 • จัดคอนเสริต Love at Loei charity concert เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้เป็นประจําทุกปีปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6
พิยะดา หาชัยภูมิ
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 0

พิยะดา หาชัยภูมิ

About
 • จบแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ผ่านการหลักสูตรระยะสั้น Music therapy จากคณะดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผ่านการฝึกเป็นวิทยากรหลักระดับประเทศของ สสส. ในเรื่อง Mindfulness in organization
 • ผ่านหลักสูตรผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต
 • ผ่านหลักสูตร Non violent communication ( การสื่อสารอย่างสันติ)
 • ผ่านหลักสูตรการนําโดยใช้ญาณทัศนะ ( โครงการผู้นําแห่งอนาคต สสส )
 • ผ่านหลักสูตรกระบวนกร ( นักออกแบบการเรียนรู้ จาก Aweaknig Leadership training program)
 • แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลพระราม 9
 • อดีตรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชณครินทร์
 • แพทย์ประจําคลีนิกสุขภาพใจ
 • เริ่มเป็นนักแต่งเพลงอาชีพตั้งแต่อายุ 18 ปี โดยทําหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทํานอง จนกระทั่งปี 2549 ได้รับโอกาสให้ทําอัลบั้มเพลงของตัวเองและได้ทําหน้าที่โปรดิวเซอร์เป็นครั้งแรก ชื่อว่าอัลบั้ม Behind the song
 • สองปีต่อมาได้ทํา อัลบั้มที่ 2 ชื่อว่าเพลงของเธอ ก่อนจะถึงอัลบั้มล่าสุด Club Friday based on true story by เอิ้น พิยะดา ที่ได้รับความนิยมสูงสุด จนได้รับรางวัล GMM Award อัลบั้มยอดเยี่ยมและมียอดขายสูงสุดในปี 2013และในระหว่างนี้ยังมีเพลงประกอบภาพยนต์และละครอีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหานะเธอ ฤดูรัก ละครนิราศสองภพ ใต้ร่มใบภักดิ์
 • จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเลย ชื่อว่า เมดอินเมืองเลย
 • เพลงที่ได้รับความนิยมเช่น คําถาม มากกว่ารัก ไม่เคยจะห่างกัน เจ็บแต่จบ คนไม่น่าสงสาร ไม่บอกรักแต่รักมาก ทําไมต้องรักเธอ เป็นต้น โดยรวมมีไม่ต่ํากว่า 200 เพลง
 • ล่าสุดได้จัด Green concert club friday based on true story by เอิ้น พิยะดา ที่พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน สองรอบ บัตรขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
 • เคยออกหนังสือเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่เขียน 2 เล่ม กับสํานักพิมพ์ Abook ชื่อ Behind the song และเพลงของเธอ
 • เคยเขียนบทความลงนิตยสาร A day
 • เป็นคอลัมนิสต์หัวข้อ Move and mind ให้กับเว็บกรมสุขภาพจิต
 • เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญให้กับเพจต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต
 • ล่าสุดเป็นคอลัมนิสประจํา Rabbit Magazine คอลัมหมอเอิ้นพิยะดา Unlocking Happiness
 • Excusive คอลัมนิสต์ Line Official
 • ร่วมจัดรายการ และเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้กับรายการ Club Friday เมื่อมีประเด็นทางด้านสุขภาพจิต
 • เป็นประธานกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลจิตเวชเลย
 • จัดคอนเสริต Love at Loei charity concert เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้เป็นประจําทุกปีปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6
Top Courses
Loading...