Interests
avatar

ภิยรีย์ ภูวภัทรไพบูลย์

0
0
0
  • เป็นผุ้ผลิตสินค้ากลุ่มสมุนไพรเช่น สบู่ สครับผิวกาย ยาหม่อง ลิปบาล์ม
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งผิวและผม ส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย
  • มีประสบการณ์การผลิตมา 15 ปี มีหน้าร้านอยู่สวนจตุจักร
  • และมีคอร์สสอนสบู่เด็กที่Mini murrah farm จ.ฉะเชิงเทรา
ภิยรีย์ ภูวภัทรไพบูลย์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ภิยรีย์ ภูวภัทรไพบูลย์

ABOUT
  • เป็นผุ้ผลิตสินค้ากลุ่มสมุนไพรเช่น สบู่ สครับผิวกาย ยาหม่อง ลิปบาล์ม
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งผิวและผม ส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย
  • มีประสบการณ์การผลิตมา 15 ปี มีหน้าร้านอยู่สวนจตุจักร
  • และมีคอร์สสอนสบู่เด็กที่Mini murrah farm จ.ฉะเชิงเทรา
TOP COURSES

No Related Course