Interests
avatar

พรรัตน์ อริยโชติมา

1
4.4
3
  • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหนานคาย (Nankai University) ประเทศจีน เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ระดับภาษาจีน ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง ขั้นสูง
  • หัวหน้าพิธีกรฝ่ายภาษาจีนในงานปิงปองคอนเสิร์ตการกุศล ปี 2546-2548
  • อาจารย์พิเศษ สอนภาษาจีนเบื้องต้นให้กับคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (BNU)
พรรัตน์ อริยโชติมา
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 3

พรรัตน์ อริยโชติมา

ABOUT
  • ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหนานคาย (Nankai University) ประเทศจีน เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ระดับภาษาจีน ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง ขั้นสูง
  • หัวหน้าพิธีกรฝ่ายภาษาจีนในงานปิงปองคอนเสิร์ตการกุศล ปี 2546-2548
  • อาจารย์พิเศษ สอนภาษาจีนเบื้องต้นให้กับคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (BNU)
TOP COURSES
Loading...