Interests
avatar

พท.ภ.ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์

0
0
1
 • แพทย์แผนไทยประยุกต์ และนักเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสกินแคร์ เวชสําอาง และการสกัดสมุนไพร มากว่า 15 ปี
 • ตําแหน่ง ปัจจุบัน
 • ผู้ประกอบการโรงงานผลิตเครื่องสําอาง NHP รับสร้างแบรนด์ OEM ทุกประเภท ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา ด้านความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
 • นักเคมี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสกัดสารสกัดสมุนไพร
 • นักเคมี ผู้เชียวชาญ ด้านผิวหนัง และเส้นผม
 • ประสบการณ์สอน
 • สอนผลิตเครื่องสําอาง สกินแคร์ในกลุ่มประเทศ AEC และในประเทศในเครือ NLC มากว่า 15 ปี
พท.ภ.ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

พท.ภ.ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์

ABOUT
 • แพทย์แผนไทยประยุกต์ และนักเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสกินแคร์ เวชสําอาง และการสกัดสมุนไพร มากว่า 15 ปี
 • ตําแหน่ง ปัจจุบัน
 • ผู้ประกอบการโรงงานผลิตเครื่องสําอาง NHP รับสร้างแบรนด์ OEM ทุกประเภท ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา ด้านความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
 • นักเคมี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสกัดสารสกัดสมุนไพร
 • นักเคมี ผู้เชียวชาญ ด้านผิวหนัง และเส้นผม
 • ประสบการณ์สอน
 • สอนผลิตเครื่องสําอาง สกินแคร์ในกลุ่มประเทศ AEC และในประเทศในเครือ NLC มากว่า 15 ปี
TOP COURSES

No Related Course