Interests
avatar

ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ

0
0
0
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซี่่ยเหมิน ประเทศจีน สาขาทางด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
  • ประสบการณ์สอนเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยมากว่า 10 ปี ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ต้น กลาง และสูง รวมถึงการติวสอบ HSK ด้วยประสบการณ์สอนที่ยาวนาน จึงสามารถถ่ายทอดทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีระบบ มีเทคนิคในการจดจําตัวอักษรจีนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา
ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ

ABOUT
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซี่่ยเหมิน ประเทศจีน สาขาทางด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
  • ประสบการณ์สอนเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยมากว่า 10 ปี ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ต้น กลาง และสูง รวมถึงการติวสอบ HSK ด้วยประสบการณ์สอนที่ยาวนาน จึงสามารถถ่ายทอดทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีระบบ มีเทคนิคในการจดจําตัวอักษรจีนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา
TOP COURSES

No Related Course