Interests
avatar

พุทธิดา มโนชญากร

0
0
0
  • การศึกษา
  • จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • การทํางาน
  • ประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5 ปี
  • ประสบการณ์การสมัครแอร์ กว่า 6 สายการบิน
พุทธิดา มโนชญากร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

พุทธิดา มโนชญากร

ABOUT
  • การศึกษา
  • จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • การทํางาน
  • ประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5 ปี
  • ประสบการณ์การสมัครแอร์ กว่า 6 สายการบิน
TOP COURSES

No Related Course