Danh mục
ภูดิท ไชยลังกา
Học viên: 35
Khóa học: 1122

Kinh nghiệm

  • วิชาโท ภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นักเรียนทุน Korea Foundation มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University)

Tất cả khoá học

Loading...