Interests
avatar

ปณิตตา วัชรนพวิภา

0
0
0
  • ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ และอาจารย์สอนพิเศษ ภาคไทย และภาคภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น เป็นเวลา 23 ปี
  • อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฟื้นฟูเยาวชน ผู้นําจัดค่ายเยาวชน Learn and Play
ปณิตตา วัชรนพวิภา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ปณิตตา วัชรนพวิภา

ABOUT
  • ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ และอาจารย์สอนพิเศษ ภาคไทย และภาคภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น เป็นเวลา 23 ปี
  • อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฟื้นฟูเยาวชน ผู้นําจัดค่ายเยาวชน Learn and Play
TOP COURSES

No Related Course