Interests
avatar

รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล อนุฤทธิ์

0
0
0
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกส์ (Middlesex) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ผู้จัดการโครงการอาวุโสการพัฒนาองค์กร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค แมเนจเม้นท์ กรุ้ป
 • รองผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทเลอร์ เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) จํากัด
 • ที่ปรึกษาการตลาดและการพัฒนาองค์กร บริษัท เดอะแกลลัพ ออร์กาไนเซชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตลาด บริษัท ยนตรกิจ เซอร์วิส จํากัด
 • ผู้พิชิตเงินล้านคนที่ 33 ในเกมอัจฉริยะข้ามคืน
 • ผู้อํานวยการ หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ผู้เขียนหนังสือ ไอเดียบรรเจิด การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล อนุฤทธิ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล อนุฤทธิ์

ABOUT
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซกส์ (Middlesex) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ผู้จัดการโครงการอาวุโสการพัฒนาองค์กร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค แมเนจเม้นท์ กรุ้ป
 • รองผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทเลอร์ เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) จํากัด
 • ที่ปรึกษาการตลาดและการพัฒนาองค์กร บริษัท เดอะแกลลัพ ออร์กาไนเซชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตลาด บริษัท ยนตรกิจ เซอร์วิส จํากัด
 • ผู้พิชิตเงินล้านคนที่ 33 ในเกมอัจฉริยะข้ามคืน
 • ผู้อํานวยการ หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ผู้เขียนหนังสือ ไอเดียบรรเจิด การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
TOP COURSES

No Related Course