Interests
avatar

รชต กิตติโกสินท์

3
4.5
2
  • งานวิจัยถูกตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
  • จบการศึกษาจากคณะอักษรศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นนักเขียนคอลัมน์ลงนิตสารและหนังสือพิมพ์ เช่น I get English, ฐานเศรษฐกิจ
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ
รชต กิตติโกสินท์
Courses: 3
Rating: 4.5
Followers: 2

รชต กิตติโกสินท์

ABOUT
  • งานวิจัยถูกตีพิมพ์ใน 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies Volume 21 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
  • จบการศึกษาจากคณะอักษรศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นนักเขียนคอลัมน์ลงนิตสารและหนังสือพิมพ์ เช่น I get English, ฐานเศรษฐกิจ
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...