Interests
avatar

รุ่งนภา เณรศิริ

0
0
0
  • อดีตทํางานธนาคารมาร่วม 9 ปี เป็นผู้จัดการด้านงานขายบริการจัดการด้านการเงินธนาคารกสิกรไทย
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้สอนสถาบัน Indy trader Academy มีประสบการณ์ด้านการเทรด 7 ปี ทั้งหุ้น ทองคํา ตลาดฟิวเจอร์ และ สินทรัพย์ในตลาด Global Market รวมถึง Forex ด้วย
รุ่งนภา เณรศิริ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

รุ่งนภา เณรศิริ

ABOUT
  • อดีตทํางานธนาคารมาร่วม 9 ปี เป็นผู้จัดการด้านงานขายบริการจัดการด้านการเงินธนาคารกสิกรไทย
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้สอนสถาบัน Indy trader Academy มีประสบการณ์ด้านการเทรด 7 ปี ทั้งหุ้น ทองคํา ตลาดฟิวเจอร์ และ สินทรัพย์ในตลาด Global Market รวมถึง Forex ด้วย
TOP COURSES

No Related Course