Interests
avatar

สันตพล รัตนาวลีอาภรณ์

1
4.8
3
  • ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ลีพ ฟอร์เวิร์ด อินโนเวชั่น จํากัด
  • เป็นนักพัฒนา Application และ Web Application มืออาชีพ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์
  • นักการพัฒนาประสิทธิผลส่วนบุคคลและผ่านโปรแกรมการพัฒนาตัวเองระดับโลกมากกว่า 20 โปรแกรม
  • นอกจากนี้ยังเป็นถึง Web Designer ให้กับ Website ชื่อดัง
สันตพล รัตนาวลีอาภรณ์
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 3

สันตพล รัตนาวลีอาภรณ์

ABOUT
  • ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ลีพ ฟอร์เวิร์ด อินโนเวชั่น จํากัด
  • เป็นนักพัฒนา Application และ Web Application มืออาชีพ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์
  • นักการพัฒนาประสิทธิผลส่วนบุคคลและผ่านโปรแกรมการพัฒนาตัวเองระดับโลกมากกว่า 20 โปรแกรม
  • นอกจากนี้ยังเป็นถึง Web Designer ให้กับ Website ชื่อดัง
TOP COURSES
Loading...