Interests
avatar

สหภูมิ ภัทรกิตติเจริญ

0
0
0
  • โค้ชอาวุโส หลักสูตร NLP นายหน้าอสังหาฯ ภาคสนาม "Property Trader" ประสบการณ์ 2 ปี
  • Trainer ด้าน Seo Online Markerting และด้านความคิด
  • นักธุรกิจ/นักการตลาด/นักลงทุน/Broker อสังหาริมทรัพย์/Real Estate Agent กลุ่มทุนสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโด
  • เจ้าของกิจการอพาร์ตเมนต์ที่ระยอง ที่สร้างจากการทําการตลาดออนไลน์ 100%
สหภูมิ ภัทรกิตติเจริญ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สหภูมิ ภัทรกิตติเจริญ

ABOUT
  • โค้ชอาวุโส หลักสูตร NLP นายหน้าอสังหาฯ ภาคสนาม "Property Trader" ประสบการณ์ 2 ปี
  • Trainer ด้าน Seo Online Markerting และด้านความคิด
  • นักธุรกิจ/นักการตลาด/นักลงทุน/Broker อสังหาริมทรัพย์/Real Estate Agent กลุ่มทุนสร้างโครงการบ้านจัดสรรและคอนโด
  • เจ้าของกิจการอพาร์ตเมนต์ที่ระยอง ที่สร้างจากการทําการตลาดออนไลน์ 100%
TOP COURSES

No Related Course