Interests
avatar

สิริภุมรินทร์ ยิ่งเภตรา

0
0
0
  • อาจารย์ สิริภุมรินทร์ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • เจ้าของร้านอาหารขนมจีนคุณนายแม่ ร้านขนมจีนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดขายขนมจีนมานานกว่า 8 ปี
  • เพจ Khunnaimae ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 หมื่นคน
สิริภุมรินทร์ ยิ่งเภตรา
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สิริภุมรินทร์ ยิ่งเภตรา

ABOUT
  • อาจารย์ สิริภุมรินทร์ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • เจ้าของร้านอาหารขนมจีนคุณนายแม่ ร้านขนมจีนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดขายขนมจีนมานานกว่า 8 ปี
  • เพจ Khunnaimae ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 หมื่นคน
TOP COURSES

No Related Course