Interests
avatar

สิริรัตนจิตต์ อภินันท์

0
0
0
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนการสร้าง Content ให้กับแบรนด์ บริษัท และตัวแทนหลายธุรกิจ
  • ได้รับ 2 รางวัลนักเขียนระดับประเทศ ได้รับเชิญออกรายการพิเศษ
  • เขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจหลากหลายเล่ม
สิริรัตนจิตต์ อภินันท์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สิริรัตนจิตต์ อภินันท์

ABOUT
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนการสร้าง Content ให้กับแบรนด์ บริษัท และตัวแทนหลายธุรกิจ
  • ได้รับ 2 รางวัลนักเขียนระดับประเทศ ได้รับเชิญออกรายการพิเศษ
  • เขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจหลากหลายเล่ม
TOP COURSES

No Related Course