Interests
avatar

สิทธิพงษ์ เมืองมูล

0
0
0
 • จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักการตลาด วิสาหกิจชุมชนสับปะรดนางแล จังหวัดเชียงราย
 • creative โปรเจกต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "palit"
 • creative ประจําโปรเจกต์ "ศรี" (งานแสดงดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่)
 • creative โปรเจกต์ งานวิ่งมาราธอน "Aggie Run"
 • วิทยากร In-House ของร้านกางเกงยีนส์ "cat walk"
 • CEO รามแมน : ธุรกิจเดลิเวอรี ในจังหวัดเชียงใหม่
สิทธิพงษ์ เมืองมูล
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

สิทธิพงษ์ เมืองมูล

ABOUT
 • จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักการตลาด วิสาหกิจชุมชนสับปะรดนางแล จังหวัดเชียงราย
 • creative โปรเจกต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "palit"
 • creative ประจําโปรเจกต์ "ศรี" (งานแสดงดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่)
 • creative โปรเจกต์ งานวิ่งมาราธอน "Aggie Run"
 • วิทยากร In-House ของร้านกางเกงยีนส์ "cat walk"
 • CEO รามแมน : ธุรกิจเดลิเวอรี ในจังหวัดเชียงใหม่
TOP COURSES

No Related Course