Interests
avatar

ศิววงศ์ แซ่ล้อ

0
0
0
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2544)
 • พนักงานตัดต่อ และ กราฟฟิค บริษัททุ่งหญ้าสตูดิโอ
 • ผู้กํากับรายการโทรทัศน์ บริษัท ธีมเมติก
 • รายการ Z tv ออกอากาศทาง ททบ.5
 • รายการ Unseen Thailand ออกอากาศทาง ช่อง 9 อสมท
 • รายการ day to day idea ออกอากาศทาง ช่อง 9 อสมท.
 • ผู้กํากับรายการโทรทัศน์ และผู้จัดการ บริษัท โอ.เค.ออนแอร์
 • รายการ The voice kid 1 ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.
 • ละครสั้น คนมีความ ออกอากาศทาง ช่องjustice channel
 • ละครลี้ลับ บ่วงจิต ออกอากาศทาง ช่อง 8
 • รายการ ไตวาไรตี้ ช่องรามาชาแนล
 • รายการ แฮปปี้แฟมิลี ช่องรามาชาแนล
 • รายการ พยัคฆ์ร้ายวัยทอง ช่องรามาชาแนล
 • รายการ The voice 4 ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่องระบบการวิจัย
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่อง ISO 4500
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่องจริยธรรมงานวิจัย
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้ควบคุมฝ่ายตัดต่อ บริษัท อาร์ท สตูดิโอ
 • อาจารย์พิเศษอบรม เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งานวิดีทัศน์
ศิววงศ์ แซ่ล้อ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ศิววงศ์ แซ่ล้อ

ABOUT
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2544)
 • พนักงานตัดต่อ และ กราฟฟิค บริษัททุ่งหญ้าสตูดิโอ
 • ผู้กํากับรายการโทรทัศน์ บริษัท ธีมเมติก
 • รายการ Z tv ออกอากาศทาง ททบ.5
 • รายการ Unseen Thailand ออกอากาศทาง ช่อง 9 อสมท
 • รายการ day to day idea ออกอากาศทาง ช่อง 9 อสมท.
 • ผู้กํากับรายการโทรทัศน์ และผู้จัดการ บริษัท โอ.เค.ออนแอร์
 • รายการ The voice kid 1 ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.
 • ละครสั้น คนมีความ ออกอากาศทาง ช่องjustice channel
 • ละครลี้ลับ บ่วงจิต ออกอากาศทาง ช่อง 8
 • รายการ ไตวาไรตี้ ช่องรามาชาแนล
 • รายการ แฮปปี้แฟมิลี ช่องรามาชาแนล
 • รายการ พยัคฆ์ร้ายวัยทอง ช่องรามาชาแนล
 • รายการ The voice 4 ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่องระบบการวิจัย
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่อง ISO 4500
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่องจริยธรรมงานวิจัย
 • สื่อการสอนระบบอีเล็คทรอนิค สวทช.เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้ควบคุมฝ่ายตัดต่อ บริษัท อาร์ท สตูดิโอ
 • อาจารย์พิเศษอบรม เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งานวิดีทัศน์
TOP COURSES

No Related Course